Termofysikkens 1 lov


Endringen i den indre energien i et system, U, er lik summen av varmen Q som er tilført og arbeidet W som er utført på systemet:

U=Q+W

Vi snudde et rør med bly 50 ganger. Blyet faller da ned og potensiell energi går over i økt indre energi (og varmetap til omgivelsene).

E=50 mgh

Blyet bør da få en temperaturøkning gitt av E=50 mgh = c m T=> T= 50 gh/c = 50 9.81 0.9/129=3.4 K

Dette stemmer ikke så aller verst, da vi målte en temperaturøkning på T = 25.7-23= 2.7 K.

Forskjellen skyldes selvfølgelig varmetapet, Q, til omgivelsene: E =Q + cmT