Verktøylinjen


Verktøylinjen inneholder knapper som gir en viss indikasjon på hva de kan gjøre for deg:

Bruk av inntastingsfeltet

Det meste av det du gjør med verktøyknappene kan også gjøres med kommandoer på inntastingsfeltet, eksempelvis:

Ved å bla i kommandolisten til høyre for inntastingsfeltet, ser man hva som finnes:

Måling av størrelser

Når man skal undersøke om geometriske antagelser er riktige, har man behov for å måle.

Tips