Eksempler vi har sett på, så langt...

Under arbeid, vil bli ajourført etterhvert...


16.11.11 Øvelser med interaksjon

Tastetrykk:

Lag ett rektangel, konverter til symbolet Rekkert. Lag kode for å bevege rekkerten når du trykker høyre- og venstre piltast.

Se eksempel Rekkert.

Slider:

Se eksempel Slider. (Virker dessverre ikke, før Flash Professional blir oppgradert; bug i tidlige versjoner...)

Animasjon med timer:

Lag en sirkel, konverter til symbolet Ball. Lag kode for å bevege ballen kontinuerlig.

Se eksempel Ball.

Pong:

Vi har nå alt vi trenger for å lage det klassiske spillet Pong.
Vi trenger kode for å sjekke om ballen er i nærheten av rekkerten.

Prøv å skriv denne koden før du ser på eksemplet i Pong.

Input fra TextInput og output til TextArea:

Studer koden i eksemplet: Input/output eksempel!

Et eksempel på program: Omregning fra Fahrenheitgrader til Celciusgrader:

Studer koden i eksemplet f2c!

Deretter kan du gjøre oppgaven:

Lag et program som henter inn parameterene a, b og c fra brukeren og finner løsningen av andregradsligningen a x2+b x+c=0.