Oppgaven i kapittel 4

Løsningsskisse


Oppgave

/// --- ActionScript --- ///

/*
    Valg og logiske uttryk
    
    Oppgave med terningkast

    Best å lage noen funksjoner!
*/

var terningkast: int;

function parTall(t:int):Boolean {
    if( (t==2) || (t==4) || (t==6) ){
        return true;
    } else {
        return false;
    }//if
}//parTall(t)

function toTilFem(t:int):Boolean {
    if( (t==1) || (t==6) ) {
       return false;
    } else {
       return true;
    }//if
}//seksEllerTre

/* Vi kaster 10 ganger */
for(var i:int=0;i<10;i++)  {
    terningkast=Math.floor(Math.random()*6)+1;
    trace("Kastet: "+terningkast);
    if(terningkast==6) {trace("Det var en sekser!"); }
    if( parTall(terningkast) ) {trace("Det var et partall!"); }
    if( toTilFem(terningkast) ) {trace("Det var en av 2,3,4,5!"); }
}//for

/// --- Output-vindu: --- ///

Kastet: 4
Det var et partall!
Det var en av 2,3,4,5!
Kastet: 1
Kastet: 6
Det var en sekser!
Det var et partall!
Kastet: 5
Det var en av 2,3,4,5!
Kastet: 5
Det var en av 2,3,4,5!
Kastet: 3
Det var en av 2,3,4,5!
Kastet: 5
Det var en av 2,3,4,5!
Kastet: 6
Det var en sekser!
Det var et partall!
Kastet: 1
Kastet: 1