Kapittel 8 - XML og filbehandling


Klassen XML:

Se side 271 - 273 i PiAS.

Fra Adobe reference: XML

Fra Adobe Developer manual: XML

Hvordan hente data/informasjon fra en fil (skrevet i XML-format) inn i et program.

Eksempel fra eksamen V2009 - Stortingsvalg

... under arbeid ...