KeyboardEvent

Se også Adobe ActionScript Referendce (dit du kommer når du høyreklikker og velger View Help i oversikten til venstre i Actions paneldet.)

Direkte lenke til KeyboardEvent i Adobe ActionScript Reference.


Konstanter:

Egenskaper:

Arvede egenskaper og metoder fra Event er merket med blå farve.