MouseEvent

Se også Adobe ActionScript Reference (dit du kommer når du høyreklikker og velger View Help i oversikten til venstre i Actions panelet.)

Direkte lenke til MouseEvent i Adobe ActionScript Reference.


Konstanter:

Egenskaper:

Metoder:

Arvede egenskaper og metoder fra Event er merket med blå farve.