Viktige kode-eksempler fra læreboken MM utvikling i Flash CS5:


Under arbeid, vil lenke opp flere notater og kommentarer etterhvert...

Side 41: Bildeshow eksempel

Lage knapper som går til bilder, se Code Snippets/Timeline Navigation

Side 167, 173: Knapper og lyttere

Lage knapper og lyttere. Som foregående eksempel.

Side 177: Vise sider med innhold

Lage knapper og lyttere: Som foregående eksempler

Side 185: Variabler og tester

Side 188: Spørrespill

Mal for å lage en Quiz.
Svarfeltet bør lages som komponenten TextInput, ikke tekst slik det står i boken.

Side 192: Bruk av tastatur

Hvordan man sjekker hvilke taster som er trykket. KeyCode og KeyChar.

Side 193: Animasjon av grafikkobjekter

Side 194: Innlasting av bilder fra fil

Side 213: Bruk av lydfiler

Hvordan man laster inn lydfiler fra fil og kontrollerer avspilling.

Side 220: Styre video med ActionScript

Starte, stoppe, gå til posisjon i video ved hjelp av knapper.

Side 247: Lage menysystem med Flash

Antagelig ikke så viktig, på eksamen gjøres dette raskere med HTML?

Side 267: Lage skytespill

Mal for hvordan man kan lage et spill i Flash.