Oppgaver i kapittel 3: Punktgrafikk


1

Hva er oppløsningen på skjermen på din pc (den du bruker nå) ?

2

Hva er oppløsningen i bredden på en skjerm med 1600 x 900 pixler,
og som er 30 cm bred?

3

I boken står det på side 53 at 72 ppi er god nok oppløsning når
vi skal vise et bilde på en skjerm.

Diskuter denne påstanden i forhold til beregninger i oppgave 1 og 2.

4

Hvor stor plass (i Mb= MegaByte) tar et bilde med dimensjonene
1200 x 800 piksler og farvedybde på 24 bit.

5

Bruk side 60-61 eller Google til å finne ut litt om grafikkformatene
bmp, gif, jpg, png, tiff.

Tegn en strektegning i Paint og lagre den som bmp, gif, jpg, png og tiff.

Før dere sjekker hvor store filene blir, prøv å rangere disse grafikk-
formatene etter hvor store filer de lager.

Last ned et eller annet fotografisk bilde fra nettet og lagre det som
bmp, gif, jpg, png og tiff.

Før dere sjekker hvor store filene nå blir, prøv å rangere disse
grafikkformatene etter hvor store filer de lager.

 

Se litt i kapittel 7: Lyd og Video side 200 og utover når dere gjør de to neste oppgavene:

6

En lydfil i stereo (to kanaler) har samplingsrate 44 kHz og en
oppløsning på 16 bit.

Hva blir bitraten i overføringen av en slik lydfil?

Hvor stor er lydfilen hvis musikken varer i 3 minutter?

7

En video har dimensjonene 300 x 400 pixler, farvedybde på 24 bit
og en framerate på 24 bilder per sekund og varer i 5 minutter.

Hvor stor blir filen videoen er lagret i hvis den ikke komprimeres?

Hvor stor bitrate trengs for å overføre videoen?