Multimedieutvikling i Flash

Kapittel 2 - Innføring i Flash

Stikkord til

som må kunnes og vi bli gjenstand for vurdering.


Begreper:

Flash Professional CS5:

Utviklingsverktøy (forfatterverktøy, IDE=Integrated Development Environment) for å lage animasjoner og mindre programmer som kan kjøres/spilles av

Flash miljøet er laget for å gjøre det enkelt å

Viktige menyvalg i starten:

Navn på deler av skjermbildet:

Lag:

Dele opp en applikasjon, for eksempel i bakgrunn og bildeviser. (Motion tween (se lenger ned) må ha eget lag!)

Vise og skjule, arbeide med en ting av gangen uten å bli forstyrret av resten.

Lagene ligger oppå hverandre slik de vises i Tidslinjepanelet. Kan flytte/bytte!
Kan også legge inn objekter som maskerer.

Endre objekter:

Transform tool: Skalere i x- og y-retning, rotere.

Kopiering, klipping og liming som i andre programmer.

Importere bildeserie:

File, Import to Stage...

Legg merke til at bilder kan importeres i et Movie-Clip-symbol (Insert, New Symbol...) på symbolets egen, underordnede tidslinje, slik som vist i eksemplet side 34-35.

Insert Frame (F5):

Setter inn nye tomme rammer, men konvensjonen er at da vises innholdet fra siste ramme foran som har innhold..

Insert KeyFrame: Setter inn nytt nøkkelbilde, med nytt innhold.

Motion Tween:

Start og slutt med en nøkkelramme (keyframe)

Lag en figur og konverter til symbol. (Høyreklikk, Convet to Symbol)

Høyreklikk objekt, Create Motion Tween.

Gå til siste nøkkelbilde og lag sti.

Se eksempel side 42-43!

Symboler og Bibliotek (Library):

Symboler er objekter som lagres i et bibliotek som en blir en slags fabrikk som vi kan få til å produsere flere objekter (instance).

Fordeler:

Interaktivitet:

Knapper:

Tegn, shapegrafikk, Convert to Symbol.

Kopi, transform horisontal.

Velg knapper hver for seg og legg inn code snippets.

Se eksempel side 38-39!

Animasjon:

Tekst eller grafikk, Convert to Symbol (MovieClip)

Window, Motion Preset:
Ferdige effektanimajsoner, som i PowerPoint, med forhåndsvisning.
(Også symbol med tre voksende prikker i Tool-panel.)

Animasjon merkes blått på tidslinjen.

Lik varighet på lag: Merk og velg insert frame, så fylles det inn.

Ikke gjenta: New Keyframe på siste ramme i scriptlag med stop();

Publisering:

Ferdigheter: