Multimedieutvikling i Flash

Kapittel 3 - Punktgrafikk

Stikkord til

som må kunnes og vil bli gjenstand for vurdering.


Begreper:

Punktgrafikk = Rastergrafikk = Bitmap

Bygd opp av pixler som er fargede rektangler/punkter på en skjerm.
Hver pixel inneholder en verdi som tolkes som en farve.
Lagres i filer som en lang remse med pixler.

Oppløsnng:

Antall pixler/lengdeenhet:

Laserskrivere har som oftest 600 eller 1200 dpi. Skjermer har betraktelig dårligere oppløsning; 100-200 ppi...

Så ca. 100 ppi holder til skjermvisning.

Fargemodeller:

Vanlig farvedybde idag: 24 bit på hver pixel, det vil si en byte (8 bit) på hver farve.
Dette gir 224=16 777 216 forskjellige farver, altså ca. 16 millioner farver i hver pixel.

Minneforbruk/filstørrelse:

Eksempel: 640x480 pixler med 24 bit farvedybde: 640x480x3 byte = 921600 byte, altså ca 922 Kb.

Dekadiske prefikser i dagligtale og i IT-verden:

Kilo:    1 000    (103=1000) (I dataverden egentlig 1024=210)
Mega:  1 000 000  (million) (I dataverden egentlig  1048576=220)
Giga:    1 000 000 000 (milliard) (I dataverden egentlig  1073741824=230
Terra:   1 000 000 000 000 (I dataverden egentlig 240.)

I filer blir størrelsen ofte mindre enn det vi regner ut, da filer som oftest er komprimerte.

Filformater:

Det som skiller grafiske filformater er:

Vanlige formater: bmp, gif, png, jpeg, tiff, ...

Mye om digital fotografering side 64-82: Les, men ikke så viktig.

Punktgrafikk i Flash (side 83...)

Bildeeenskaper: Høyreklikk på symbol i Library og velg properties.

Gå igjennom og lær teknikkene i eksemplet side84-85:

Ferdigheter: