Generelle og nyttige kommandoer:

Versjon: 28.04.16

Nløs[ <ligning>, x=<startverdi> ]

Nløs[] krever ofte en startverdi for å virke! Jeg anbefaler å skrive inn en startverdi uansett.
(Ellers bruker GeoGebra alltid x=1, og det er ikke alltid det funker...)

Sum[ <liste> ]

Nyttig til å summere lister og finne gjennomsnittsverdier i lister!

ByttUt[<uttrykk>,<liste med endringer>]

Eksempelvis vil ByttUt[a^2/b, { a=3, b=2}] gi 9/2

Punkt i 3D: P:=[t,2 t+1, t^2+2]. Hva blir P når t=3? Bruk: ByttUt[P,t=3] !

x(P), y(P) og z(P)

Plukker ut koordinater til et punkt! Eksempelvis vil x(P) blir 3 hvis P=(3,5).
Virker også på vekttorer: z(u) blir 3 hvis u:=(5,2,3)

abs(<uttrykk>) eller |<uttrykk>|

I noen oppgaver skal variabler være positive, hvis for eksempel lengden l skal være positiv,
kan man med fordel definere: L:=| l | eller L:=abs(l) før L brukes i senere definisjoner.

Element[Liste,indeks]

Ofte oppgir GeoGebra svar som lister, eksempelvis:

4 { (1,2), (3,4), (4,5) }

For å plukke ut det andre punktet i listen kan vi bruke Element[$4,2]

Høyreside[linje,indeks]

GeoGebra oppgir ofte løsninger som lister, eksempelvis:

4 { x=1, x=4, x=2}

For å plukke ut høyresiden i den andre løsningen, kunne vi gjort:

E:=Element[$4,2] og deretter Høyreside[E],

men Høyreside har også denne muligheten:

HøyreSide[$4,2] som plukker ut andre element i listen og deretter høyresiden

(Venstreside[...] kommandoen fungerer på tilsvarende måte.).