Kompetansemål i Algebra

Versjon: 20.08.2014 - Under arbeid...


Fra læreplanen:

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

Grunnleggende ferdigheter:

Å kunne bruke digitale verktøy

betyr her å kunne bruke CAS-verktøy (i GeoGebra, Maxima el.) til å løse oppgaver med følger og rekker som krever formler og metoder som ikke står i læreplanen eller er så omfattende og tidkrevende at det er fornuftig å bruke digitale verktøy for å spare tid på beregninger for å kunne konsentrere seg om viktigere ting, som selve problemløsningen i oppgaven.

Viktige CAS-kommandoer i GeoGebra:

Kommando:

Eksempel:

Resultat:

Følge[f(i), i, start, slutt]

Følge[i^2, i, 1, 5]

{1,4,9,16,25}

Sum[f(i), i, start, slutt]

Sum[i^2, i, 1, 5]

55

IterasjonListe[rekursjonsregel, start, antall]

Iterasjonliste[a*2+1, 1, 5]

{1, 3, 7, 15, 31, 63}

Iterasjon[rekursjonsregel, start, antall]

Iterasjon[a*2+1,1,5]

63

Konkretiseringer:

En del ting er lurt å kunne, selvom det ikke står eksplisitt i læreplanen, da slik kunnskap indirekte er nødvendig for det som står i læreplanen eller gir store fordeler når man går opp til eksamen!

Eksempler på type-oppgaver: