Refleksjonsnotat


Du skal tenke nøye igjennom hvor du står i forhold til kompetansemålene i Algebra (se også vurdering og læreplan)
og svare på spørsmålene under i et dokument.

Dokumentet leveres i mappen /refleksjonsnotater/algebra/ i ITsLearning.

Spørsmål: