Illustrasjon av bruk av CAS på oppgavene:

128, 129, 136, 139,145

Dessuten: Bevis av vektorproduktformelen med CAS


128, 129, 136 a)b), 136 c), 139, 145.

Bevis for vektorformelen.