Fysikk 1 - 2016/2017

Ulven

HPU

Lærer:

Hans-Petter Ulven (siv.ing. (elektro), cand. real. (matematikk) )

Kontaktmuligheter:

Lærebok:

Rom, Stoff, Tid - Fysikk 1

Jerstad, Sletbak, Grimenes, Renstrøm, Holm, Nymo

Cappelen Damm 2013

ISBN: 978-82-02-40250-1

Nettsted: romstofftid1.cappelendamm.no/

Læreplan

Mal for forsøksrapporter

Foreløpig liste over elevforsøk

Vurdering

Plan

Juli 2024
Uke Ma Ti On To Fr
28   1 2 3 4 5 6
29 7 8 9 10 11 12 13
30 14 15 16 17 18 19 20
31 21 22 23 24 25 26 27
32 28 29 30 31      
33              

Uke: Dato: Gjøremål: Kommentarer:
33 15.08-19.08 Kapittel 1: Velkommen til fysikk
Kapittel 8: Naturvitenskapen fysikk
 • Hva er fysikk?
 • Hva er vitenskap?
 • Hva er naturvitenskapelig metode?
 • Enheter
 • Målefeil
 • Modeller
Hva er fysikk?
Litt historie

Lekse til tirsdag 23.08

 • Måleusikkerhet (absolutt/relativ) side 371.
 • Sifferregel side 375.
 • Lese gjennom kapittel 1 og 8
 • Oppgavene 8.109, 118, 8.119, ..., 8.122
34 22.08-26.08 Fredag: Lærer borte, arbeid på egen hånd med:
 • Måleusikkerhet (absolutt/relativ) side 371.
 • Sifferregel side 375.
 • Lese gjennom kapittel 1 og 8
 • Oppgavene 8.109, 118, 8.119, ..., 8.122
 • Se videoer:
  Folkeopplysningen - Homeopati
  Folkeopplysningen - Vaksinemotstand
Grunnenheter (SI-systemet)
Litt om kilo, mega, giga,...
35 29.08-02.09 Kapittel 5: Bevegelse
Les frem til side 108: Fritt fall
Gjør oppgaver side 394 og utover:
5.101, 103, 106, 107, 108, 109, 111, 114, 115, 120, 121, 122

Gå på skole.stfk.no, programvare og installer
Pasco Capstone. (Deretter må dere få en kode fra IKT-kontoret.
Ha dette klart innen fagdag 1 torsdag 22.09!)

Fokus:
-Sammenheng mellom s-, v- og a-grafer
-Stigningstall tangenter og derivasjon
-Måling av s og t med måleutstyr

Forsøk vi skal gjøre senere:
Forsøk med skråplan.
Posisjon - fart -akselerasjon
Simulering av bil på skråplan

36 05.09-09.09 Bevegelse med konstant akselerasjon (s. 103-110)
5.20, 21, 22, 25
5.125, 126, 127, 132, 134, 139
Kommentarer til oppgave 5.135 (fra fredag 09.09)
Tor 08.09: Aktivitetsdag
37 12.09-16.09 Repeterer kapittel 5 og regner flere oppgaver:
5.133, 142,143, 144, 146, 147, 148.

Researcher's night

Animasjon som illustrerer oppgave 5.25 og eksemplet
med kast fra ballong side 109.
38 19.09-23.09 Kapittel 6: Kraft og bevegelse
Les side 121-138 (Frem til friksjon)
Les/diskuter/tenk på alle oppgavene 6.101 -6.120
Newtons lover - bevegelse og krefter (video)
Newtons lover (video)
Bra BBC program om Isaac Newton.
Fagdag 1
Plan for fagdag.

Prøve på fredag i kapittel 5. Løsningsskisser.
Animasjon av oppgave 7.

Eksempel på prøve fra ifjor.

39 26.09-30.09 Regn 6.122, 123, 124, 129, 130, 131, 137, 139  
40 03.10-07.10 Flere anbefalte oppgaver: 6.140, 144,145, 147, 150, 151, 152, 154, 155  
41 10.10-14.10 --- "Høstferie" --- ---
42 17.10-21.10 Kapittel 7: Arbeid og energi
Til fredag: Se på oppgave 6.19 + retardasjonsstrekning fra 20 m/s.
Les frem til Poetensiell energi side 159.
Se på: 7.104, 7.105
Energi-videoer: 1, 2

Litt om vektorer: Kasse i snor, vektor-addisjon

Faktorer som avgjør valg av energikider
Prof. Lillestøl om energi og Thorium-kraftverk

43 24.10-28.10 Les hele kapittel 7.
Oppgaver: 7.10, 11,13,14,16,17,19,21,22,23
Fagdag 2

Plan med forsøk.

Prøve i kap. 5 og 6 fredag 28.10. Løsningsforslag.
Eksempel på tidligere prøve i kapittel 5 og 6. (Løsningsforslag.)

44 31.10-04.11 Viktig: Korrigering av beskjed; det blir time fredag likevel!
Fredag: 7.135, 136, 139, 141, 145, 148, 151, 155, 156
Tor 03.11: OD
45 07.11-11.11 Kapittel 2: Lys og bølger Bølge som sinusfunksjon
Tacoma broen i USA (eksempel på resonans!)
En bedre video av Tacoma-sammenbruddet!

Animasjon av overlagring

Animasjon av inteferens

Noen bilder fra tidligere år: Utstyr, vinkler

46 14.11-18.11 2.120, 122, 127, 129
Kommentarer til Youngs forsøk. (Obs: Henvisninger til eldre lærebok.)
Lysbryting i prisme.
47 21.11-25.11 Kapittel 3: Kvanter og atomer
3.104, 106, 107, 109, 111, 112, 117, 118, 121
Fotoelektrisk effekt:
wikipedia
animasjon
Fre 25.11: Fri
YouTube-videoer:
Atom-modell historikk
Kvante-modell
Atomfysikk
48 28.11-02.12 Flere oppgaver: 3.122, 123, 126, 127
Fagdag 3

Plan for forsøk.

Prøve fredag i kapittel 7 og 2! Løsningsskisser.
Eldre prøver: Bevegelse, krefter, energi og effekt, Lys, bølger, kvanter og atomer
(Noen oppgaver her er fra kapittel 3.)

49 05.12-09.12   Svingninger og musikk-instrumenter:
Gitar.
50 12.12-16.12   Man 12.12: Heldagsprøve norsk vg3
51 19.12-23.12 Kapittel 4: Kjernefysikk
Tirsdag 20.12: Lærer borte. Finn et passende sted og se på videoene:
Slik virker et kjernekraftverk: Animasjon.
Fisjonsreaktor, Fusjonsreaktor,, Thorium-reaktor, og foredraget:
Prof. Lillestøl om energi og Thorium-kraftverk
Tor 22.12: Siste dag før jul
52 26.12-30.12 --- Juleferie --- ---
1 02.01-06.01 Fredag: Ekstra-prøve i kapittel 2,3,5,6,7. Løsningsskisser. Tir 03.01: Skolestart. Terminslutt fre 06.01.
2 09.01-13.01 Arbeider med kjernefysikk:
4.104-108, 4.109, 4.114, 4.117, 4.123, 4.128,
4.129, 4.130, 4.131, 4.136, 4.137, 4.138
Fagdag 4
(ikke prøve) Regner oppgaver i kapittel 4 og
gjør forsøk med spektrometer.
3 16.01-20.01 Kapittel 9: Termofysikk
s. 203-218: 9.104, 111, 113, 116, 121
Tilstandsligningen: PV=nkT: Simulering
4 23.01-27.01 Termisk stråling s 218-224
9.122, 123, 127, 128, 129, 130, 132, 137, 138, 139, 142
Varmepumpe (forklaringer):
- http://no.wikipedia.org/wiki/Varmepumpe
- http://ndla.no/nb/node/19060
- http://ndla.no/nb/node/15788?fag=7&meny=30

- Simulering

5 30.01-03.02   Gratis bok på UIO om klima.
6 06.02-10.02 Kapittel 10: Astrofysikk s. 235 - 248
Se på og diskuter 10.101-104, regn 105 -113.

Prøveuke! (Prøve i kapittel 3,4 og 9 på fredag.)
Eksempel på prøve i kapittel 4. Prøve fra tidigere år i termo- (og astrofysikk): Løsningsskisser. Løsningsskisser.

Løsningsskisser prøve fredag.

Fagdag 5
Forsøk:
Har tidligere gjort forsøk med bly i rør.
Lys og avstand (side 232-233 og oppgave 9.143)
Colaboks (oppgave 9.54, se også video), Tepose: 9.56, Termometerforsøk: 9.53,
Adiabatisk fyrtøy (s. 211), Tilstandsligningen. Avkjølingskurve for kaffekopp.
Tall fra
7 13.02-17.02 Stjerners fødsel, liv og død s. 249 - 257
Regn 10.122, 123, 126, 128, 130
Foredrag om astronomi , Pesentasjon stjerners livsløp , video: Stjerners livsløp,
video: Stjerners livsløp, Supernova i 2022, video: Svart hull eller nøytronstjerne,
video: Nøytronstjerner og pulsarer.
8 20.02-24.02 --- Vinterferie --- ---
9 27.02-03.03 Kapittel 11: Kosmologi s.269 - 276
Parallaksemoetoden, doppler.
Oppgaver: Se på 11.01 - 11.04, regn 11.05, 06, 08 og 09.
Se på læreboksidene og søk på Internett om:
-Mørk materie og mørk energi
-Bakgrunnsstråling
10 06.03-10.03 s. 277 - 284
11.101, 102, 104, 105, 106, 111, 116, 117, 118, 119
Læreplanene i fysikk 1 og fysikk 2

Litt om fysikk 2 (i stikkordsform)

11 13.03-17.03 Kapittel 12: Elektrisitet
12.102, 103, 105, 106, 107, 108, 114, 115
Fagdag 6
Prøveuke! Torsdag og fredag: Muntlige prøver av kapittel 10 og 11.

Ons 15.03: Fri

12 20.03-24.03 12. 118, 120, 123, 125, 127, 128, 130 Ekskursjonsuke
13 27.03-31.03 12.133, 136, 141, 142, 145
Løsningsskisser for oppgaver fredag 31.03.
 
14 03.04-07.04 Kapittel 13: Fysikk og teknologi
Videoer om transistorer, computer history, computer adding numbers, tidlig datamaskin.
Notat om elektrisk teknologi. Animasjon av diode-bro.
Ons 05.04: Heldagsprøve norsk vg3
15 10.04-14.04 --- Påskeferie --- ---
16 17.04-21.04 Forsøk på fagdag

Energi og effekt oppgaver (fasit)

Fagdag 7
Prøveuke! Prøve fredag 21.04 i kapittel 12: Elektrisitet Løsningsskisser.
Tilsvarende tidligere prøver:
fy1_040414_ls.pdf, fy1_150416_ls.pdf

Man 17.04: Fri, Ons 19.04: Heldagsprøve norsk vg2

17 24.04-28.04 Heldagsprøver ? Solcelle-prosjekt: Grupper med 3-4 elever.
Ta utgangspunkt i eget hustak. Finn priser, virkningsgrader
innstrålt effekt
i Trøndelag osv. på Internett og utred mulig effektuttak, kostnader, lønnsomhet osv.hvis man dekker eget hustak med solceller.
=== ======== ============== ====================================
18 01.05-05.05 Heldagsprøver ? Man 01.05: Fri
19 08.05-12.05 Heldagsprøver ?  
20 15.05-19.05 Sentralgitt eksamen Ons 17.05: Fri
Torsdag: Fagdag? Solcelle-prosjekt leveres og fremføres.
21 22.05-26.05 Sentralgitt eksamen Tor 25.05: Fri
22 29.05-02.06 Sentralgitt eksamen/
Lokalgitt eksamen
Tirsdag: Viktig å møte hvis du er i tvil om standpunktkarakter. Tirsdag og onsdag siste mulighet for ekstra vurderinger.
Fredag 02.06: Ikke fysikktimer.
23 05.06-09.06 Lokalgitt eksamen Man 05.06: Fri
24 12.06-16.06 Lokalgitt eksamen Fre 16.06 siste skoledag