Fagdag 1 - torsdag 21.09.2016

Plan


Ta private notater og bilder av disse forsøkene, da de kan bli gitt som praktisk oppgave på en eventuell muntlig eksamen!

Jeg vil også teste at dere har utført og forstått forsøkene på prøven fredag 23.09.16!

Aktiviteter