Forsøk med spektroskop - 08.01.2014


Se side 61, 62 og 63 i læreboken, der forsøket er beskrevet.

Vi brukte først Na-lampe og deretter et spektralrør med Hydrogen.

Emisjonsspektret til Natrium (se side 41) har to gule striper som har bølelengde på omtrent 589-590 nm.

På side 47 i boken ser vi at den røde stripen i Hydrogenatomets emisjonsspekter har bølgelengde: 656 nm og den grønne stripen har bølgelengde 486 nm.

Formler:

teta = |teta1 - teta2|/2

lambda=d sin(teta)/n

Gitter: d=0.001/300 mm = 3.33 mikrometer

Eksempler på målinger:

Halvor, Katrine, Henrik og Jon Arne klarte å få frem noen gode målinger som jeg med deres tillatelse bruker som eksempler:

Farve: Orden n: Vinkel teta1: Vinkel teta2: Vinkel teta: Bølgelengde lambda: Korrekt verdi:
Na, gul 1 367.5 347.5 10 579 nm 589 nm
H, rød 1 369 346.5 11.25 650 nm 656 nm
H, rød 2 380.5 334.5 22.75 645 nm 656 nm
H, blå 1 366 349.5 8.25 478 nm 486 nm
H, blå 2 374.5 341 16.75 480 nm 486 nm