Fasit til oppgaver med elektrisk energi og effekt

a)

Energi i batteri: E=UIt=UQ=36 15 = 540 [Wh] = 0.54 [kWh]

 

b)

Energi/km (sykkel): 540/60 = 9 [Wh/km]

 

c)

Energi/km (Tesla): 80/400 = 0.2 [kWh/km] = 200 [Wh/km]

 

d)

Tesla: 200/4 = 50 Wh/km/person

Sykkel: 9/1 = 9 Wh/km/person

 

e)

Utslipp (menneske): 1000/(80 24) = 0.52 g/Wh

 

f)

Per mil:

Sykkel: 9 Wh/km 10 km = 90 Wh = 0.09 kWh, som tilsvarer ca 9 øre/mil.

Tesla: 0.2 kwh/km 10 km = 2 kWh, som tilsvarer ca 2 kroner/mil.

 

g)

Energi på halv time: E = P t = U I t = 500 250 0.5 = 62500 Wh = 62.5 kWh

Distanse: 62.5 kWh/ 2 kWh/mil = 31.25 mil

 

h)

Bensin: 4 pumper 60/5 = 48 eller ca 50 biler/time.

Tesla: 50 biler/time vil kreve 25 ladepunkter hvis ladetid er 0.5 time som i g).

Strømforbruk for stasjonen: 25 250 A = 6250 A.

(Sikringer i private hus er på 10, 16 og 32 Ampere, hovedkabel inn til hus ofte 50 og 100 A...)

Effektbruk: P=UI=500 250 25 W = 3 125 000 W = ca. 3 MW