Fysikk 1 - Forsøk 27.10.2016


Vi utfører følgende forsøk:

I - Treghetseksperiment

Se video.

II - Treghetseksperiment med lodd og snor

Se forsøk 6.53 side 146

III - Newtons lover med badevekt i heis

Se oppgave 6.137 side 405

IV - Friksjonseksperimenter

Omtrent som side 149. Undersøk om:

V - Luftmotstand og terminalfart

Vi gjør forsøk med datalogger og muffinsformer. Vi undersøker om luftmotstand er proporsjonal med hastigheten eller kvadratet av hastigheten.

Se beskrivelse.

VI Newtons første lov og litt vektorregning

Se beskrivelse og animasjon.