Litt om fysikk 2

Læreplanene i fysikk 1 og fysikk 2 på Udir


Klassisk fysikk

Mekanikk/dynamikk:

Krefter, veilover, Newton, ...

Mer matematikk: Integrasjon (= areal under kurver, f.eks. veilengde under hastighetsgraf)

Sirkelbevegelse

Gravitasjon og planetsystem

Keplers lover for planetbevegelse, sammenheng med Newtons lover

Støt (kollisjoner mellom masser)

Krefter og bevegelse i gravitasjons-, magnetiske og elektriske felt

Elektrisitet:

Strøm, spenning, resistans

Induksjon (generatorer/motorer)

Moderne fysikk:

Relativitetsteorien

Kvantefysikk

Fotoelektrisk effekt

(røntgen, polarisasjon av lys, laser, partikler)

Mer om elementærpartikler og vekselvirkninger mellom dem

Teknologi:

MRR, ultralyd, Røntgen

Sampling, digital behandling av lyd


Lærebok-kapitler: (Typisk)