Litt vitenskapshistorie


Tidsrom Fysikere: Milepæler: Kommentarer:
       
624-545 f.Kr. Thales fra Milet Naturen er enkel. Første forsøk på å forklare verden uten religion
484-424 f.Kr. Empedokles Verden bygd opp av jord, vann, luft og ild Første spire av tanken om naturens "byggeklosser"
384-322 f.Kr Aristoteles Fikk stor betydning. (Dessverre?) Femte element: Eter (himmelen)
Alle ting søker sitt "naturlige sted":
Rettlinjet bevegelse til ting faller til ro. (galt!)
ca. 270 f.Kr Aristark Heliosentrisk solsystem. Ble glemt dessverre, da Aristoteles trodde på Ptolemaios geosentriske solsystem.
Vi måtte derfor vente helt til Kopernikus, 1473 - 1543...
  Gamle grekere Vitenskapsfilosofi, ikke naturvitenskap Filosoferte og diskuterte.
Foreløpig ikke systematisk observasjon og
målinger.
       
0-1500 Kirken Kirken hadde full kontroll over kunnskap og utdanning Nesten ingen vitenskapelige oppdagelser i denne perioden.
       
1564-1642 Galileo Galilei Systematiske eksperimenter. Teste om teoriene holder i virkeligheten
1642-1727 Isaac Newton Kunne beskrive hele solsystemets bevegelse
med fire enkle matematiske formler!
Innledet opplysningstiden og startet en kunnskaps-
og teknologiutvikling uten sidestykke.
Nesten all vår kunnskap har oppstått de siste 300 årene!
       
1900-1920 Planck, Bohr, Einstein Moderne fysikk Atom- og kvantefysikk, relativitetsteori
       
I dag Mange Finne en enhetlig teori som forener relativitetsteori og kvantefysikk  

Se også: