Faktorer som må vurderes ved valg av energikilder


Når man vurderer fordeler og ulemper ved forskjellige måter å produsere energi på er disse faktorene relevante:

(Forkjempere for visse typer energiproduksjon har en tendens til å legge vekt på bare noen få av faktorene...)