Fysikk 1 forsøk

20016/17


Forsøk - Planlagte

(Ajourføres etterhvert...)

(Henvisninger til en del andre bøker:
IS: Lærebok i 2FY, Isnes, E: Ergo, Lærebok i 2FY, Callin mfl., ESH: Ergo Studiehefte, Callin mfl.
lagt inn mest til hjelp for lærerne...)

 

Kapittel: Tittel: Kommentarer:
Kap. 2, 3, 4 Lys, bølger, kjernefysikk  
  Brytningsindeks i vann Mynt i vannkar (E: s. 104, 5.16)
  Lysbrytning i glass, Snells lov Halvsirkelformet glasskive og laserpenn. (ESH: s. 134)
  Youngs formel Laserpenn og gitter.
  Young med laser og CD-plate (ESH: s. 138)
  Vannbølger med "bølgedupp" Oppgave 2.22 side 35
  Katodestråler (demonstrasjon)  
  Interferens med lydbølger. (Young)  
  Lyd og resonans i luftsøyle i vannrør Tilsvarer det som skjer i et blåseinstrument. Se også strengeinstrument og musikk.
(IS: s262)
  Måling av lydens fart med elektronisk teller Viktig å gjøre oss kjent med telleren.
  Eksitasjon og emisjon Utgått lyspære i mikrobølgeovn.
Kap. 5 Bevegelse  
  Galileo: Fartsmåling på skråplan Bevegelsessensor, fotoceller. Luftputebane. Uten friksjon. Bruk av regresjon. Side 85, 87
  Fritt fall, tyngdens akselerasjon Manuell måling, fallapparat, tempograf...Bruk av regresjon (ESH: s. 123, 125)
  Reaksjonstid 5.28 side 103
Kap. 6 Kraft og bevegelse  
  Newtons første lov Kraftmålere og vektorregning. (E: s. 54)
  Newtons 2 lov Skråplan
  Newtons 3 lov Kraftmåler og brevvekt
  Newtons 2 lov Badevekt, brevvekt, heis. (E: 3.36 s. 72)
  Friksjon Måling på skråplan
Kap. 7 Arbeid og energi  
  Mekanisk energi Tempograf, skråplan
  Mekanisk energi Luftputebane, trinse, kloss og vogn. (E: s 72, 3.38)
  Potensiell og kinetisk energi, friksjonsarbeid Skråplan, lekebiler, klosser
  Kast og potensiell energi Kasteapparat. Stroboskop, digitalkamera. Side 146
  Bil, scooter, effekt, akselerasjon 7.27 side 157
Kap. 9 Termofysikk  
  Adiabatisk fyrtøy Side 185
  Smeltevarme Side 186. Termometer, is,...
  Fra mekanisk energi til varme Rør med bly. Overgang fra mekanisk arbeid til termisk energi.
  Arkimedes lov Måleglass, fjærvekt, kar med vann. (E: s. 161)
  Vanntrykk med trykkvekt  
  Vanntrykk med kolbe (IS: 5.8 s. 132)
  Koking ved lav temperatur Engangssprøyte. (IS: s. 130)
  Trykk og volum Engangssprøyte og datalogger. (IS: s. 120)
  Varmekapasitet, test av termoser  
Kap. 12 Elektrisitet  
  Strømkrets Måling av spenning, strømstyrke og resistans. Ohms lov
  Serie- og parallellkobling av resistanser  
  Elektrisk energi Kalorimeter
Kap. 13 Halvlederteknologi  
  Dioden og transistoren Karakteristikk
  Transistoren som forsterker Side 276
  Transistoren som bryter