Grovplan for skoleåret 2016/2017

(Vil bli justert etterhvert...)

Ajourført 11.08.16


Uke: Kapittel: Tidsbruk: Kommentarer:
33,34 1 Velkommen til fysikk
8 Naturvitenskapen fysikk
2 uker  
35, 36, 37 5 Bevegelse 3 uker  
38, 39, 40 6 Kraft og bevegelse 3 uker  
41 --- Høstferie ---    
42, 43, 44 7 Arbeid og energi 3 uker  
45, 46, 47 2 Lys og bølger 3 uker  
48, 49, 50 3 Kvanter og atomer 3 uker  
51 4 Kjernefysikk 3 uker  
52 --- Juleferie ---    
1, 2 ...    
3, 4, 5 9 Termofysikk 3 uker  
6, 7 10 Astrofysikk 2 uker  
8 --- Vinterferie ---    
9, 10 11 Kosmologi 2 uker  
11, 12, 13 12 Elektrisitet 3 uker  
14 13 Fysikk og teknologi 2 uker  
15 16--- Påskeferie ---    
16 ...    
17 Reserve    
=== ============== === ===
18 Heldagsprøver ?    
19 Heldagsprøver ?    
20-24 Eksamensperiode