Mal for føringer av rapporter


Nr:  Overskrift

I Innledning

II Utførelse

III Konklusjoner

IV Kilder

  1. Rom, stoff, tid. Øgrim, Ormestad, Lunde, Jerstad
    Cappelen 1984
  2. o.s.v.

Nummerer alle:

° Tabeller f.eks. Tabell 1: Hastighetsmåling
° Figurer f.eks. Figur 1: Oppsett av utstyr
° Lover f.eks. L1: Newtons første lov
° Formler f.eks. F1: Fart: v=s/t