Stikkord om teknologi - 07.04.2017


Kapittel 13 er mest om halvleder-teknologi, viktig å innse at ikke all teknologi er digital elektronikk, det finnes mye annen interessant og viktig teknologi!

Elektrisitet

Sterkstrøm

Handler mest om produksjon, transport og bruk av elektrisk energi:

Svakstrøm

Halvlederteknologi og moderne digitalteknikk

1 generasjon: Radiorør

2 generasjon: Dioder og transistorer

3 generasjon: Integrerte kretser (mange dioder og transisrorer på en brikke)

4 generasjon: Mikroprosessor (hele hjernen i en datamaskin i en brikke)

Fordeler med halvledere fremfor eldre radiorør:

Fordel med digitalisering = sampling av analoge signal omkodet til tall

Fordel med binære tall/koder

Enkle kretser for logikk:

Trenger bare tre logikk-elementer:

og hver av disse kan lages bare med noen få transistorer og motstander!

Enkle kretser for beregninger:

Kan lage addisjon med noen få IKKE, AND og ELLER koblinger!