IT 2 - 2016/207

Ulven

Juli 2024
Uke S Ma Ti On To Fr L
28   1 2 3 4 5 6
29 7 8 9 10 11 12 13
30 14 15 16 17 18 19 20
31 21 22 23 24 25 26 27
32 28 29 30 31      
33              
Ulvens timeplan

Grovplan for skoleåret 2016/2017

Læreplan

Eksamensoppgaver (Bruk fagkode REA3015 og passord Eksamen)

Kompendium. (Viktige ting i stikkordsform. Ajourføres etterhvert. Vil gjerne ha tips og forslag til innhold!)


Uke: Dato: Gjøremål: Kommentarer:
33 15.08-19.08 Introduksjon til faget Hva legger vi i informasjonsteknologi som fag?
Mål og innhold for faget eksemplifisert med eksamensoppgaver.
Forkortelser, ord og uttrykk
34 22.08-26.08

Del 1 - Multimedieutvikling i Flash CS 5:

Kapittel 1: Innledning og kapittel 3: Punktgrafikk

(Venter med kapittel 2: Innføring i Flash til vi får programvare.)

Arbeidsoppgaver

Kunnskapsmål i kapittel 1
( Kunnskapsmål i kapittel 2 )
Kunnskapsmål i kapittel 3

Send e-post til meg med svar på spørsmål innen fredag.

35 29.08-02.09 Kapittel 4: Vektorgrafikk
Dere skal ha fått, eller vil snart få et en e-post som sier hvordan dere skal
installere Adobe-pakken med Flash Professional CC.
Obs: Skole-epost, så dere må på skole.stfk.no for å sjekke!

Mer om registre, styring og programmering:
Gruppeoppgave om styring av et lyskryss. (Se Trafikklys på Wikipedia.)
Vi fortsetter med styring av et display og styring av vaskemaskin (for dem som trenger flere utfordringer).

Hvis problem med Adobe-pakken, kontakt ikt-kontoret. Forutsetter at alle har Adobe Animate installert fra og med mandag 05.09.

Kunnskapsmål i kapittel 4
36 05.09-09.09 Vi starter med Adobe Animate og ser på det som står om bruken av programmet i kapittel 1, 2, 3 og 4. Tor 08.09: Aktivitetsdag
37 12.09-16.09 OBS: Vi bytter rom til A3 - 15 fra og med mandag 12.09!

Arbeider med kapitlene 1, 2, 3 og 4 frem til prøve torsdag.

Løsningsskisser til prøve.

Fagdag 1
Prøve torsdag 09:30 - 11:30 i kapittel 1,2,3 og 4.
Teori uten hjelpemidler (fra kapittel 1, 2, 3 og 4) og
praktisk med pc (lage bildeshow, animasjon, e.l.).
38 19.09-23.09 Kapittel 5: Animasjon
Kunnskapsmål i kapittel 5.
39 26.09-30.09 Kapittel 5: Animasjon  
40 03.10-07.10 Kapittel 6: Interaksjon
Kunnskapsmål i kapittel 6
41 10.10-14.10 --- "Høstferie" --- ---
42 17.10-21.10 Kapittel 6: Interaksjon Fagdag 2
Prøve torsdag 10:00-11:30 (Kap. 5 og 6)
Med pc og bok.
43 24.10-28.10 Kapittel 7: Lyd og video Kunnskapsmål i kapittel 7
44 31.10-04.11 Kapittel 9 - Eksempler
Viktigst: Skytespill side 261
(Les kapittel 8, men vi tar dette grundigere under planlegging og dokumentasjon i den andre boken.)
Info om Enova Fylkesinnovasjonscamp Trøndelag 2016.

Tor 03.11: OD

45 07.11-11.11 Fortsette å arbeide med skytespill side 261.
Gå sammen i grupper (maks 3 deltagere) og lag deres egen variant av et skytespill.
Leveres innen fredag 18.11 kl. 23:55 på ItsLearning.
 
46 14.11-18.11

Del 2 - Programmering i ActionScript 3.0

Kapittel 1,2 - Hva er programmering?

Hvordan skrive kode i Flash? Styring av grafikk...

Kapittel 1 og kapittel 2. (Mye repetisjon)
Se også:
Kompendium: 1. Hva er en datamaskin og hvordan virker den?
Kompendium: 2. Hva er programmering?

Hjelp:
Adobe developer manual: Programming Actionsript 3 , Adobe ActionScript Reference, www.actionscript.org ,www.kirupa.com/developer/flash/

Viktig i kapittel 1 og 2:
 • Skrive kode i Flash side 16...
 • Bruk av trace() side 19
 • Feil i koden side 20
 • Få en knapp til å virke side 23
 • Navigering på tidslinjen side 25
 • Starte og stoppe animasjon side 27
 • Eksempel bildeshow side 29
 • Styre transformasjoner side 31
 • Styre figurer side 33
 • Behandling av tekst side 35
 • Lage movieclip i kode side 41
 • Tegne grafikk i kode side 44
47 21.11-25.11 Kapittel 1,2 - Hva er programmering?
Fre 25.11: Fri
Fagdag 3: Arbeider med kapittel 1 og 2 (se over) og oppgaver. (Løsningsskisse.).
Prøve onsdag 23.11: Vekt på kapittel 6, 7 og skytespill i kapittel 9.
(Løsningsskisser.)
48 28.11-02.12 Kapittel 3 - Variabler, operatorer, datatyper, klasser, objekter
Se Kompendium: 3. Variabler, tilordning og fundamentale datatyper

Se spesielt på BMI-eksemplet, som er en mal for kalkulator-type programmer.
Legg merke til kontroll av brukerinput (restrict, replace(), toPrecision(),toFixed() og isNaN()).


Viktige ting i kapittel 3:
 • Variabler og datatyper (int, Number, String, Boolean)
 • Operatorer (matematiske, logiske, streng)
 • Kunne lage BMI- og andre kalkulatorer
 • Kontroll av input og formatering av output:
  retrict, replace(), toFixed(), toPrecision()
49 05.12-09.12 Kapittel 4 - Kontrollstrukturer
Se Kompendium: 4. Valg, relasjonsoperatorer og logiske uttrykk
Kompendium: 5: Løkker/iterasjoner
 
50 12.12-16.12 Kapittel 4 - Kontrollstrukturer
Man 12.12: Heldagsprøve norsk vg3
51 19.12-23.12 Lærer borte. Grupper arbeider selvstendig med pong-spill, som leveres innen onsdag 21.12 kl. 23:55 på ItsLearning.
(Grovskisse som illustrerer et utgangspunkt.)
Tor 22.12: Siste dag før jul
52 26.12-30.12 --- Juleferie --- ---
1 02.01-06.01 Kapittel 5 - Tabeller (Array Assosiative Array, Mer om tabeller)
Viktige eksempler:
Spørreprogram (s. 103) , Terningkast (s. 109) og Avstander (s. 110).
Må kunne alle funksjonene i Array-klassen på side 97!
Tir 03.01: Skolestart
Fagdag 4
Prøve i kapittel 2,3 og 4 torsdag 05.01. Eksempel på prøve fra ifjor.
2 09.01-13.01 Notat om tilfeldige trekninger. Terminslutt fre 13.01
3 16.01-20.01 Kapittel 6 - Funksjoner (funksjoner )  
4 23.01-27.01 Flere funksjonsoppgaver: oppgaver (Fra fagdager/prøver tidligere år.) Eksempel på poengberegning i fotballserie.
5 30.01-03.02 Kapittel 11, 12: Hendelser og komponenter
(Interaksjon, Brukergrensesnitt og komponenter.)
Hendelser: Mus: side 216..., Tastatur: 223..., Timer: side 226..., Egne: side 230...
Eksempel: Lage klokke side 228...
Komponentegenskaper: CheckBox side 235, RadioButton side 236, List side 237, ComboBox side 238,
NumericStepper side 239, TextArea side 240, Tekstfelt side 244.
Se også TileList side 269. (Som List, men med bilder!)
Fagdag 5
Prøve torsdag 02.02.17: Kapittel 4, 5 og 6.
Eksempel på prøver fra tidligere år: 28.01.16, 26.01.15

Løsningsskisser.

6 06.02-10.02 Når dere har sett på eksemplene i boken, kan dere laget et bestillingsprogram for bil, hvor dere bruker flest mulig komponenter som
kjøperen kan bruke til å velge motor, farve, ekstrautstyr, osv. Eller bestillingsapp på en hamburgersjappe eller lignende.
Pølsebod-eksempel.
7 13.02-17.02 Kapittel 7 - Feil: Finne og rette, debugging Se: Programmeringsfeil og debugging .  
8 20.02-24.02 --- Vinterferie --- ---
9 27.02-03.03 Kapittel 9 - Systemutvikling
Se Kompendium: 13. Planlegging og dokumentasjon,
eksempel H2008 (trafikkskole), eksempel V2008 (klesbutikk)
 
10 06.03-10.03 Arbeider med kapittel 9 og gruppeoppgaven. Fagdag 6
Fredag kl. 23:55: Lever gruppeoppgaven med eksamensoppgaven fra våren 2016.
11 13.03-17.03 Kapittel 10 - Displaylisten
Displaylisten Se løsningsskisser til gruppeoppgaven og rett opp/finpuss gruppeoppgaven.
Ons 15.03: Fri
12 20.03-24.03 Kapittel 8 - Objektorientering
Se Kompendium: Objektorientert programmering
 • Hensikt og mekanismer
 • Arv, subklassing, interface og polymorfi.
 • Eksempel på egen array-klasse med utvidet indexOf()-søkefunksjon for å søke på feltnavn.
 • Eksempel på tidtager-klasse.
 • Design Pattern: Model-View-Controller (Eksempel som viser hvordan man kan dele opp en applikasjon i flere klasser og filer.)
 • Eksempel på lage en grafisk klasse Lyssignal og eksportere klassen i en swc-fil.
Ekskursjonsuke

Gjør oppgave 1 og 2 i eksamenssettet fra våren 2016.
Løsningsskisser.

13 27.03-31.03 Vi arbeider med eksamensoppgavene fra høsten 2016.  
14 03.04-07.04 Kapittel 13 - Lyd og video
Se : Redigering av bilde, lyd og video, kapittel 7 før jul.
Ons 05.04: Heldagsprøve norsk vg3
Fagdag 7
Prøve torsdag: 09:30-11:30. (Teori: kapittel 7 - 14 + praktisk del)
De som ikke var tilstede bør levere som hjemmearbeid snarest.
Løsningsforslag.
15 10.04-14.04 --- Påskeferie --- ---
16 17.04-21.04 Kapittel 14 - Dynamisk innhold
Se Kompendium: 10. Nettsider, HTML og CSS, og hvordan fikse på det Flash publiserer, 8. XML og filbehandling
Man 17.04: Fri, Ons 19.04: Heldagsprøve norsk vg2
17 24.04-28.04    
=== ======== ============== ====================================
18 01.05-05.05 Heldagsprøver Man 01.05: Fri
19 08.05-12.05 Heldagsprøver
Heldagsprøve IT2 torsdag 11.05. Dette nettstedet som zip-fil: it2.zip (Last ned og start fra tabell.html)

Prøvetekst. Løsningsskisser.

(Fagdagsuke)
20 15.05-19.05 Sentralgitt eksamen Ons 17.05: Fri
21 22.05-26.05 Sentralgitt eksamen Tor 25.05: Fri
fredag 09:00 Forberedelsesark til eksamen deles ut
22 29.05-02.06 Sentralgitt eksamen/Lokalgitt eksamen
Eksamen IT2 mandag 29.05
 
23 05.06-09.06 Lokalgitt eksamen
Fredag: Eventuell muntlig eksamen IT2
Man 05.06: Fri
Notat om praktisk/muntlig eksamen i IT2
Eksempler på tidligere oppgaver: V2014
Fylkets eksamenshåndbok,
Udirs vurderingskriterier/kjennetegn på måloppnåelse med mine kommentarer.
24 12.06-16.06 Lokalgitt eksamen Fre 16.06 siste skoledag