Programmering i AS

Kapittel 1 - Innledning


Litt løst og fast om diverse begreper det er viktig å kjenne til:

Summering av 10 tall i en tabell:
  sum = 0;
  gjenta 10 ganger
   sum=sum + tabell[indeks]
  skriv ut sum
I ActionScript blir det mer formelt:
  var tabell: Array = [12, 13, 7, 8, 44, 3, 9, 8, 15, 23];
  var sum: Number = 0;
  for( var i: int = 1; i<=10; i++){
   sum=sum+tabell[i];
  }//for
  trace("Summen ble: "+sum); 

Vi kommer tilbake til dette i kapitlet om Systemutvikling. Se også 13. Planlegging og dokumentasjon.