Programmering i ActionScript

Kapittel 10 - Displaylisten


Displaylisten:

Poenget med å lese om displaylisten og sette seg inn i hvordan Flash bruker den er viktig for å forstå hvordan man kan gjøre mer avanserte ting i kode med egne objekt, for eksempel:

Objekter i displaylisten:

To typer:

flash.display.DisplayObject
x,y,width, height, alpha, visible,
transform, stage, root, parent
globalToLocal(Point): Point
localToGlobal(Point): Point

som kan være: Shape, SimpleButton, Bitmap, TextField, Video, Component

og

flash.display.DisplayObjectContainer
numChildren
addChild( DisplayObject)
addChildAt( DisplayObject, int)
getChildByName(String): DisplayObject
getChildIndex(DisplayObject): int
removeChild(DisplayObject)
removeChildAt(int)
setChildIndex(DisplayObject, int)
swapChildren(DisplayObject, DisplayObject)
swapChildrenAt(int, int)
contains(DisplayObject): Boolean

som kan være: MovieClip, Sprite eller Loader (video, bilde)

Se side 199-204, 207-210 hvor disse metodene blir forklart og eksemplifisert!

Viktige eksempler:

Klikke på vinduer (side 201):

Eksemplet kan modifiseres til å lage popup-vinduer!

Hvordan lage knapper som MovieClip (side 206)

Hvordan skrive ut grafiske objekter (side 207)

Manipulering av farver (side 208):

Legg merke til at Color og colorTransform er egne klasser.
Color kan lages og tilordnes color-egenskap i colorTransform, og colorTransform kan tilordnes transform.colorTransform-egenskap i DisplayObject-er.