IT2 - Muntlig eksamen


Læreplan

Kompendium

Fra forskrifter, instrukser og retningslinjer:

Praktiske fag som IT2 har såkalt "Muntlig - Praktisk eksamen".

Teori i læreplanen og lærebøkene:

For å forberede seg på eksaminasjon i teori, er det lurt å se nærmere på emner i læreplanen som peker seg ut som aktuelt teoristoff.

Jeg ser for meg følgende emner som aktuelle:

Se også notatene mine i kompendiumet.