Planlegging av nettsted for kjøreskole. (Eksamen H 2008)


Planlegging av brukergrensesnitt (GUI, komponenter og lyttere):


Planlegging av datastruktur: (Her tabeller.)

quiztabell:

svartabell:


Planlegging av programstruktur (kode):

Kode i KeyFrame "Quiz":

Lytterfunksjoner:

nesteTrykket():
  sjekkSvar(nr)
  Hvis siste
   gå til resultatskjerm
  ellers
   gå til neste spørsmål
   gjorKlar(nr)
tilbakeTrykket():
  sjekkSvar(nr)
  Hvis første
   bli i samme skjerm
  ellers
   gå til forrige spørsmål
   gjorKlar(nr)

Andre funksjoner:

sjekkSvar(nr):
  hent brukers valg fra GUI
  sett valget i svartabell
  Hvis valg lik fasit i quiztabell
   sett riktig=true i svartabell
  ellers
   sett riktig=false i svartabell 
gjorKlar(nr):
  sett tekst i txtOverskrift
  sett tekst i txtSporsmal lik spørsmål i quiztabell
  sett source i ldrBilder lik bildenavn i quiztabell
  hent brukers svarnr fra svartabell
  settValgt(svarnr)
  sett label i chkAlt1 til tekst fra alternativer i quiztabell
  sett label i chkAlt2 tilsvarende...
  sett label i chkAlt3 tilsvarende...
  sett label i chkAlt4 tilsvarende...
settValgt(nr)
   hvis nr = 0 sett chkAlt1 som valgt 
   hvis nr = 1 sett chkAlt2 som valgt 
   hvis nr = 2 sett chkAlt3 som valgt 
   hvis nr = 3 sett chkAlt4 som valgt 

Hovedprogram:

stop()
koble opp btnNeste -> nesteKlikket()
koble opp btnTilbake -> tilbakeKlikket()
gjorKlar(0)

Kode i KeyFrame "Resultater":

sett tekst i txtRiktige til beregnSumRiktige()
sett tekst i txtProsent til beregnSumRiktige()/antall spørsmål*100
Gjenta for alle spørsmål
  hent svarnr fra svartabell og riktignr fra quiztabell
  Hvis svarnr ikke er lik riktignr
   skriv ut spørsmålsnummer
   skriv ut "Du svarte ...
   skriv ut "Riktig svar var ...
beregnSumRiktige():
  sum=0
  Gjenta for alle spørsmål
   Hvis riktig i svartabell
     sum++
  returner sum