Eksempel med resultat-tabell i fotball


 

/*
  Resultater ut fra kamptabell
*/

var navn: Array = ["RBK", "Brann", "Freidig"];

// Resultattabell: rader er hjemmelag, kolonner er bortelag
var resultater: Array = 
			[
			  ["-", "H", "H"], 
			  ["U", "-", "H"], 
			  ["H", "U", "-"]	
		 ]; 

// Poengtabell:
// Lagt inn objekter istedenfor bare poengsum,
// for kunne sortere resultatlisten til slutt
var poeng: Array =
		[ 
			{lag: "RBK",  poengsum: 0}, 
			{lag: "Brann", poengsum: 0},
			{lag: "Freidig",poengsum: 0}
		];

// Regner ut alle poengene og legger i poengtabellen
function beregnPoeng():void {
  var l: int = poeng.length;     //Finner antall lag
  var resultat: String = "";
  for (var h:int=0;h<l;h++) {     //For alle hjemmelag
   for (var b:int=0;b<l;b++){    //For alle bortelag
	resultat = resultater[h][b];
	if( resultat == "H" ) {
	  poeng[h]["poengsum"]+=3;
	}else if( resultat == "U" ) {
	  poeng[h]["poengsum"]++;
	  poeng[b]["poengsum"]++;
	}else if( resultat == "B" ) {
	  poeng[b]["poengsum"]+=3;
	}//if
   }//for b
  }//for h
}//beregnPoeng()

// Eksempel p funksjon som regner ut poeng for
// et bestemt lag.
// Kan brukes av en modifisert beregnPoeng()-funksjon
function beregnPoengForLag(r: Array,lag: String):int {
  var indeks: int = navn.indexOf(lag);
  var poeng: int = 0;
  var resultat: String = "";
  // Poeng i hjemmekamper:
  for(var b:int;b<r.length;b++) {  //mot alle bortelag
   resultat = r[indeks][b];
   if( resultat == "H" ) {
    	poeng+=3;
   }else if( resultat == "U" ) {
     poeng++;
   }//if
  }//for h
  // Poeng i bortekamper
  for(var h:int;h<r.length;h++) { //mot alle hjemmelag
   resultat = r[h][indeks];
   if( resultat == "B" ) {
     poeng+=3;
   }else if( resultat == "U" ) {
     poeng++;
   }//if
  }//for h
  return poeng;
}//beregnPoengForLag()

// Alternativ beregnPoeng()-funksjon som bruker 
// beregnPoengForLag()
function beregnPoeng2():void {
  for(var lag:int = 0;lag<poeng.length;lag++){
   poeng[lag]["poengsum"]=
  	beregnPoengForLag(resultater,poeng[lag]["lag"]);
  }//for
}//beregnPoeng2()

/// --- Hovedprogram --- ///
beregnPoeng();

var liste: Array = poeng.sortOn("poengsum",Array.NUMERIC+Array.DESCENDING);

for(var lag:int=0;lag<poeng.length;lag++) {
  trace(liste[lag]["lag"] + ", " + poeng[lag]["poengsum"]);
}//for

trace("\nTest av alternative funksjoner:\n");
trace("RBK  fikk " + beregnPoengForLag(resultater, "RBK") + " poeng");
trace("Brann fikk " + beregnPoengForLag(resultater,"Brann") + " poeng\n");

beregnPoeng2();

liste = poeng.sortOn("poengsum",Array.NUMERIC+Array.DESCENDING);

for(lag=0;lag<poeng.length;lag++) {
	trace(liste[lag]["lag"] + ", " + poeng[lag]["poengsum"]);
}//for

Gir utskrift:

RBK, 7
Brann, 5
Freidig, 4
Test av alternative funksjoner: 
RBK  fikk 7 poeng
Brann fikk 5 poeng
RBK, 7
Brann, 5
Freidig, 4