Get Adobe Flash player

Kode:

/*
    Pølseboden Usunt AS
    
    Program som registrerer kundens bestilling og regner ut
    hva kunden skal betale og viser en kvittering på skjermen.

    GUI:
    =========== Usunt AS =======================
    Størrelse:            Tilbehør:
    O Stor                |v| Ketchup
    O Middls              |v| Sennep
    O Liten               |v| Løk
                          | | Rekesalat
    Pølsetype:
                          Innpakning:
    O Grill      
    O Wiener              |v| Lompe
    O Ostepølse           | | Brød
    Å betale: ________________
            ---------------
            | Beregn pris |
            ---------------

    
    Versjon: 0.9 - 10.02.14
    Author:  H-P Ulven
*/

///////////////////
/// --- GUI --- ///
///////////////////


// Sett opp lytterfunksjon:
btn_Beregn.addEventListener(MouseEvent.CLICK, beregnKlikket);

// Lytterfunksjon for btn_Beregn:
function beregnKlikket(evt: Event): void {
    beregning();
}//beregnKlikket()

/////////////////////////////
/// --- Datastruktur ---  ///
/////////////////////////////

// Grunnpriser.
// Legger i todimensjonal tabell for å slippe ni if-sjekker:
const GRUNNPRIS: Array = 
   [
      [15.0, 18.0, 20.0] ,      //Grill:     L, M, S
      [12.0, 13.0, 14.0] ,      //Wiener:    L, M, S
      [20.0, 23.0, 26.0]        //Ostepølse: L, M, S
   ];
// Priser for tillegg:
const PRIS_KETCHUP:   Number = 0.50;
const PRIS_SENNEP:    Number = 1.0;
const PRIS_LOK:       Number = 2.0;
const PRIS_REKESALAT: Number = 4.0;
const PRIS_LOMPE:     Number = 2.0;
const PRIS_BROD:      Number = 3.0;

// Testdata:   dyreste av alt skal bli: 26+12.50 * antall

////////////////////////////////////////
/// --- Databehandling/Beregning --- ///
////////////////////////////////////////

// Beregningen:
function beregning(): void {
   //Start på nytt ved hver beregning:
   var sum:        Number =0.0;
   var kvittering: String = 
                   "Kvittering:\n" +
                "\tAntall:\t" + ns_Antall.value+"\n";
    //Grunnpris:
    var storrelse: int = int( rb_Liten.group.selection.value );
    var type:      int = int( rb_Grill.group.selection.value );
    
    sum += GRUNNPRIS[type][storrelse];
    
    //Tillegg:
    if( cb_Ketchup.selected ) {
        sum += PRIS_KETCHUP;
        kvittering += "\tKetchup:           " + PRIS_KETCHUP + "\n";
    }//if
    if( cb_Rekesalat.selected ) {
        sum += PRIS_REKESALAT;
        kvittering += "\tRekesalat:         " + PRIS_REKESALAT + "\n";
    }//if
    if( cb_Sennep.selected ) {
        sum += PRIS_SENNEP;
        kvittering += "\tSennep:            " + PRIS_SENNEP + "\n";
    }//if
    if( cb_Lok.selected ) {
        sum += PRIS_LOK;
        kvittering += "\tLøk:               " + PRIS_LOK + "\n";
    }//if
    if( cb_Lompe.selected ) {
        sum += PRIS_LOMPE;
        kvittering += "\tLompe:             " + PRIS_LOMPE + "\n";
    }//if
    if( cb_Brod.selected ) {
        sum += PRIS_BROD;
        kvittering += "\tBrød:              " + PRIS_BROD + "\n";
    }//if
    
    //Antall:
    sum = sum * ns_Antall.value;
    
    kvittering += "\nÅ betale:\t"+sum;
    
    ta_Kvittering.text = kvittering;
    
}//beregning()

/////////////////////////// EOF ///////////////////////