Arbeidsoppgaver fagdag 24.11.2016


Sjekk at du kan lage knapper (side 23) og koble til lytterfunksjoner og navigering på tidslinjen (side 25):

Se mine kommentarer til kapittel 6 i Multimedieboken.
Hvis dere ikke har gjort det før så gjør bildeshow-oppgaven. (Gamle bok side 178-180, ny bok side 29)

Kode-oppgaver: (Side 31-43)

1) Gjør eksemplet side 43, der du først lager et grafikkobjekt og klikker det ut på skjermen. (Se også eksemplet side 41)

I tillegg lager du knapper som gjør ting med grafikkobjektet etter at det har kommet ut på skjermen: (Se eksempel side 33)

Tegneoppgaver: (Side 44-47)

1) Lag et grafikk-bilde som ser omtrent slik ut bare i kode: (se eksempler på side 44, 45 og 46)

2) Gjør Eksempel side 47