Fagdag torsdag 29.01.15

Funksjonsoppgaver


Når man har arbeidet seg gjennom kapitlet i boken og mitt notat, bør man prøve å lage noen funksjoner selv, her er noen forslag:

 1. Se på Matematikkfunksjoner side 126.
  Lag flere slike, eksempelvis:
 2. Se på String-funksjoner side 127.
  Lag flere strengfunksjoner, eksempelvis:
 3. Lag en funksjon for utregningen av poengsummen til en spiller i en sjakkturnering (eller lag i en fotballturnering)
  etter mønsteret på siste oppgaven på prøven mandag. (Se siste oppgave i it2_260115.html.)
  (function finnPoeng(spiller: String, tabell:Array): int {...})
 4. Se på krypteringseksemplet side 129-132.
 
1 1 0 1 1 0 1 1
^
1 0 0 1 0 0 0 1
Blir til:
0 1 0 0 1 0 1 0

Hvis a er et tegn i meldingen og b er et tegn i en nøkkel, blir c det krypterte tegnet.

Det interessante med XOR er at hvis vi kjøre en ny runde; d = c^b, så vil d bli transformert tilbake til
a. Kodingen blir derfor symmetrisk, og vi kan bruke samme funksjon både til å kode og dekode.

Bruk dette til å lage enda en krypteringsapplikasjon og test den på samme måte som i oppgaven
foran ved å sende krypterte meldinger til hverandre hvor den ene krypterer og den andre
dekrypterer.