Forkortelser, ord og uttrykk


Hva betyr alt dette: