Litt om grafikkformater

Fra time tirsdag 27.09.11


Oversikt over alle:

Graphics file format summary

Hovedskille:

Ting som skiller grafikkformatene er:

På Internet er størrelsen på filen og presentasjonshastigheten viktig.

Idag er jpg og png mest brukt.

Test:

Tok inn et fotografi og tegnet et bilde i Paint, og lagrest som bmp, tif, gif, jpg og png.

Tegnet bilde:

Fotografi:

Tekst:

Resultat:

  bmp: tif: gif: jpg: png:
Tegnet bilde: 1 380 kB 37 kB 96 kB 237 kB 937 kB
Fotografi: 23 410 kB 13 824 kB 3 278 kB 1 992 kB 5 338 kB
Tekst: 1 380 kB 45 kB 12 kB 51 kB 145 kB

Litt pussig, png blir ofte mindre enn jpg for tegnede bilder, men ikke her.