Løsningsskisser


Oppgave 2 a

/* 
oppgave 2 a
  GUI:
   velgsted_cb		ComboBox
   rapport_ta 	TextArea
*/
/// --- Datastruktur --- ///
var plassering: Array =
  [  
   [ "A", "B" ],   // A og B på Torvet
   [ "C", "D" ],   // C og D på Schrøders plass
   [ "E", "F" ]   // E og F på Bryggeplassen
  ];
 
var stedsnavn: Array = 
  ["Torvet", "Schrøders plass", "Bryggeplassen"];
/// --- Programstruktur --- ///
velgsted_cb.addEventListener(Event.CHANGE, stedBleValgt);
function stedBleValgt(evt: Event): void {
  var stedsindeks: int = velgsted_cb.selectedIndex;
  rapport_ta.text = stedsnavn[stedsindeks] + ":\n" +
           plassering[stedsindeks].length + "\n"+ 
           plassering[stedsindeks];
}//stedblevalgt()

Oppgave 2 b

 

/*
  Oppgave 2 b
  Lage funksjon oppdatering()
*/
/// --- Datastruktur --- ///
var plassering: Array =
  [ [ "A", "B" ],     // A og B på Torvet
    [ "C", "D" ],     // C og D på Schrøders plass
    [ "E", "F" ]      // E og F på Bryggeplassen
  ];
var stedsnavn: Array = ["Torvet", "Schrøders plass", "Bryggeplassen"];
// Oppdater-funksjonen: 
function oppdater(sykkelnavn:String, nyttsted: String): void {
  var stedsindeks:  int = -1;
  var sykkelindeks: int = -1;
  var nystedsindeks: int = stedsnavn.indexOf(nyttsted);
// Finn sted: (Bør egentlig bruke while og stoppe når funnet)
  for(var i:int = 0; i < plassering.length; i++ ) {
   if( plassering[i].indexOf(sykkelnavn) >= 0 ) {
     stedsindeks = i; 
   }//if
  }// for alle steder
  if(stedsindeks >= 0) {
   sykkelindeks= plassering[stedsindeks].indexOf(sykkelnavn);
   plassering[stedsindeks].splice(sykkelindeks,1);  
   if(nystedsindeks >= 0) {
     plassering[nystedsindeks].push(sykkelnavn);
   }else {
     plassering[stedsindeks].push(sykkelnavn); //sett tilbake
   }//if
  }else{
   trace("Fant ikke sykkel...");
  }
}//oppdater()
/// --- Testkode: --- ///
function visplassering():void {
  for each(var linje in plassering) {
   trace(linje);
  };//for
  trace();
};
oppdater("A","Bryggeplassen");
visplassering();
oppdater("E","Schrøders plass");
visplassering();
oppdater("D","Schrøders plass");
visplassering();
oppdater("F","Schrøders plass");
visplassering();
oppdater("A","Torvet");
visplassering();
// test av feil:
oppdater("X", "Bryggeplassen");
visplassering();
oppdater("B", "Solhøyden");
visplassering();

Oppgave 3

 

import flash.events.Event;
/*
Oppgave 3:
  GUI:
   velgsted_cb	ComboBox
   velgsykkel_cb ComboBox
   flytt_btn
   rapport_ta TextArea
*/
/// --- Datastruktur --- ///
var plassering: Array =
  [  [ "A", "B" ],     // A og B på Torvet
    [ "C", "D" ],     // C og D på Schrøders plass
    [ "E", "F" ]      // E og F på Bryggeplassen
  ];
var stedsnavn: Array =   ["Torvet", "Schrøders plass", "Bryggeplassen"];
var sykkelnavn: Array =  ["A","B","C","D","E","F"];
var kjorelengder: Array = [0,0,0,0,0,0];
var avstander: Array =
  [
   [  0, 1.5, 1],
   [ 1.5,  0 , 2],
   [  1,  2 , 0]
  ];
/// --- Programstruktur --- ///
flytt_btn.addEventListener(MouseEvent.CLICK,flyttSykkel);
function flyttSykkel(evt: Event): void {
  var stedsindeks:int = -1;
  var sykkelindeks:int = velgsykkel_cb.selectedIndex;
  var sykkelnavn: String = sykkelnavn[sykkelindeks];
  var nystedsindeks:int = velgsted_cb.selectedIndex;
  // Finn sted: (burde vært egen funksjon og burde brukt while)
  for(var i:int = 0; i < plassering.length; i++ ) {
   if( plassering[i].indexOf(sykkelnavn) >= 0 ) {
     stedsindeks = i; 
   }//if
  }// for alle steder
  var kjorelengde: Number = 	
     3 * avstander[stedsindeks][nystedsindeks];
  kjorelengder[sykkelindeks] += kjorelengde;
  oppdater(sykkelnavn[sykkelindeks],stedsnavn[stedsindeks]);
  rapport_ta.text = sykkelnavn[sykkelindeks] + " har gått: \n" +
           kjorelengder[sykkelindeks] + " km.";
  visplassering();
  trace(kjorelengder);
}//flyttSykkel()
// Fra oppgave 2b:
function oppdater(sykkelnavn:String, nyttsted: String): void {
  ... (se oppgave 2b.)  
}//oppdater()
/// --- Testkode --- ///
function visplassering():void {
  ... (se oppgave 2b.)
};