IT - Informasjonsteknologi


IT har hatt mange navn gjennom årene; it, ikt, edb,data,...

IT som fagområde omfatter alt som har med datamaskiner å gjøre, hvordan de virker, styres, brukes og lages.

IT overlapper og inkluderer derfor deler av mange andre fag; elektronikk, matematikk, samfunnsfag, psykologi osv.

Det kan være formålstjenelig å skille mellom:

Jeg oppfatter programfaget IT 2 som et fag som skal gi kompetanse både i teori og praktisk utvikling.

Faget skal forberede og gi et grunnlag for videre studier.

Dette har som konsekvens at vi må prøve å :få:

Brukerkompetanse er i dette faget kun interessant i den grad det bidrar til punktene over.

Hvis man skulle anvende UDIRs vurderingsbegreper på IT som generelt fagområde, kunne
man kanskje si at brukerkompetanse krever lav kompetanse, praktisk utviklingsarbeide
middels kompetanse og vitenskapsfaget høy kompetanse.