Programmering

Eksemplifisert med ActionScript

Under arbeid, vil bli ajourført etterhvert...

© H-P Ulven - versjon 29.04.2015

Innhold

 1. Hva er en datamaskin og hvordan virker den?
 2. Hva er programmering?
 3. Variabler, tilordning og fundamentale datatyper.
 4. Valg, relasjonsoperatorer og logiske uttrykk
 5. Gjentagelser
  Løkker/iterasjoner
  Funksjoner
 6. Sammensatte datatyper/datastrukturer
 7. Brukergrensesnitt og komponenter, hendelser og lyttere.
  Se også tilbake til kapittel 6: Interaksjon i MMiF
  1. Bilder (bitmap) som komponent
  2. Bildeviser som komponent (UILoader)
  3. Video avspiller som komponent (FLVPlayback, side 262-266)
  4. Lyd og lydkontroll (Studer klassene: Sound, SoundChannel, SoundTransform og SoundMixer på sidene 251 - 259, )
  5. Redigering av bilde, lyd og video
 8. XML og filbehandling
 9. Mer om tabeller (tabeller med objekter/sammensatte datatyper)
 10. Nettsider, HTML og CSS, og hvordan fikse på det Flash publiserer
 11. Litt om Internett og nettverk, protokoller, adresser, filnavn og kataloger.
 12. Programmeringsfeil og debugging.
 13. Planlegging og dokumentasjon
 14. Objektorientert programmering
 15. Oversikt over de viktigste klassene i Flash-miljøet.
 16. Oversikt over de viktiste hendelsene i Flash-miljøet

Indeks til sidetall i lærebok og kompendium for viktige tema:

(Under arbeid: Skal prøve å få ajourført sidehenvisninger for disse temaene, da de er litt
spredd rundt omkring i boken...)

Se også Hurtigreferanse side 298 på slutten av PiAS
og kode-eksemplene på side 300 og utover i PiAS!

 

Diverse notater:

Ressurser på nettet: