Kapittel 12 - Programmeringsfeil og debugging


Feiltyper:

Metoder for å unngå feil:

(Side 141 - 143. )

Metoder for å finne feil:

(Side 144 - 147)

Tips: Da debuggeren i Flash er litt omstendelig å bruke, kan man ofte spare tid ved å lage en debug-funksjon omtrent slik:

/// --- debug --- ///
///  Koden her kan kopieres inn i alle program 
const DEBUG: Boolean = true;    // Setter denne til false når programmet er ferdig og virker! 
function debug(s,v):void {     // Sender inn forklarende tekst i s, og variabel i v
  if(DEBUG) {
   trace(s+": " + v);      // Skriver ut forklaring, kolon og verdi til variabelen
  }//if
}//debug()

Denne funksjonen kan da brukes for eksempel slik hvis man ønsker å skrive ut hva som skjer med sum i en løkke:

for(var i: int = 1; i <= 10; i++) {
  sum += i;	             debug("Summen sum er nå",sum);
}//for
// Vil da få i output-vindu:
// Summen sum er nå: 1
// Summen sum er nå: 3
// Summen sum er nå: 6
// Summen sum er nå: 10
// osv. osv. 

Vanlige feil og feilmeldinger:

(Side 138 - 140 og 148 - 149.)

Kan være lurt å skrive ned og forlenge denne listen når man oppdager andre feil man ofte gjør...