Planlegging og dokumentasjon


Systemutvikling

Se kapittel 9 i Programmering med ActionScript.

Planlegging, utvikling og iverksetting av IT-prosjekter kalles Systemutvikling.

Systemutvikling er et prosjekt, altså et større, faseinndelt arbeid, noe man gjør.

Det er laget mange modeller for hvordan et slikt prosjekt bør gjennomføres, men det som er felles er:

De vanligste fasene i et Systemutviklingsprosjekt er:


Det man har gjor i et systemutviklingsprosjekt vil bli dokumentert i diverse

Dokumenter:

Kravspesifikasjon:

For vårt vedkommende er det i praksis mest aktuelt å skrive:

I tillegg kan det være aktuelt å si noe om:

Planlegging:

Mest aktuelt for oss: Se eksemplifisering i eksamensoppgaven fra 2008 om klesbutikk.

Testdokumentasjon:

Se også side 193-195 i PiAS!

Dokumentasjon:

Mest aktuelt for oss: