Bilder, lyd og video


I læreplanen står det under hovedtemaet Multimedieutvikling at elevene blant annet skal kunne:

Det står altså ikke eksplisitt noe om redigering av bilde, lyd og video, men ut fra oppgavene i eksamensoppgavene, tror jeg vi skal legge oss på følgende tolkning av hvilke ferdigheter vi må kunne utføre med bilder, lyd og video:

Bilder:

Vi må kunne bruke Adobe Photoshop (eller Paint) til å endre dimensjoner, størrelse, komprimering, farge og filtype på bildefiler.

Lyd:

Vi må kunne bruke Audacity til å:

Video:

Vi må kunne bruke Adobe Media Encoder til å:

 

Tips om Audacity:

(Hvis lyden er lagt inn i Library (File, Import to Library), kan man gjøre enkle justeringer og effekter på lyd som er lagt i nøkkelrammer, uten koding, slik det er beskrevet side 162-163 direkte i Flash.
Men, det er mer fleksibelt å gjøre endringene direkte på filene med Audacity, før de taes inn i Flash, enten med Import to Library eller med direkte streaming fra fil.)

 

Tips om Adobe Media Encoder: