Multimedieutvikling i Flash

Kapittel 4 - Vektorgrafikk

Stikkord til

som må kunnes og vil bli gjenstand for vurdering.


Begreper:

Vektorgrafikk:

Består av kurver, lagret som matematiske formler istedenfor pixler.
For bilder som er relativt enkle og ikke for detaljrike, og for figur- og tegneserie-aktigebilder gir dette liten filstørrelse.
For naturbilder med mange detaljer vil konvertering til vektorgrafikk forenkle bildet og likevel bli større enn tilsvarende punktgrafikk.
Vektorgrafikk kan, i motsetning til punktgrafikk, forstørres opp uten å ende opp som en mengde store firkanter (forstørrede pixler).
Vektorgrafikk er bygd opp av Bezier-kurver som har knutepunkter med justerbar krumming.

Rendering

Vanlige grafikkformater

SVG, PDF, EPS

Konvertering mellom formater

3D

Enkel 3D redigering i Flash

Shape- og teningsobjekter

Transformasjon av objekter

Gradienter

Tekst

Tekst er vektorgrafikk!

 

Ferdigheter:

Kunne bruke alle verktøy (Tools). (Side 99.)

Kjenne til objekters egenskaper i properties-panelet og kunne bruke dem til å lage ønskede effekter.

Ha oversikt over hvordan shape- og tegningsobjekter oppfører seg og brukes og hvordan konvertere mellom dem. (Side 101.)

Kunne transformere (størrelse, speilvende, rotere, ...) objekter.

Kunne lage farve-gradienter.

Tegne-isbjørn-eksemplet side 107-109.

Kunne bruke tekst. Endre font og andre egenskaper, embedde i .swf-fil, plassere i felt og spalter. (Side 114-119.)