Multimedieutvikling i Flash

Kapittel 5 - Animasjon

Stikkord til

som må kunnes og vil bli gjenstand for vurdering.


Begreper:

Viktige begreper og terminologi i Animasjon: (Side 120-126.)

Filformater man bør kjenne til, som i større eller mindre grad kan vise animasjoner: SWF, GIF, SVG, HTML5

 

Ferdigheter:

Lage animasjoner i Flash miljøet: (Side 128-135.)

Viktige eksempler for å innøve teknikker og ferdigheter man må kunne:

Eksempel med bil og hjul (Side 133.)

Eksempel med insekt. (Side 136-142.)

Eksempel med shape-tween. (Side 144.)

Eksempel med animering av tekst. (Side 151-154.)

Eksempel med skjelett. (Side 156-161.)

Bruk av: (Side 145-163.)