Multimedieutvikling i Flash

Kapittel 7 - Lyd og video

Stikkord (og noen kommentarer) til

som må kunnes og vil bli gjenstand for vurdering.


Begreper:

Lyd:

Teknisk kvalitet:

Se side 200-201.

Formater:

Video:

Lyd i Flash:

 

Streaming av lyd med kode: Se side 213 - 214.

// Bruk SoundChannel for å kunne starte og stoppe lyd flere ganger:
// (Koden side 213-214 fikser ikke dette.)
var lydfil = new URLRequest("test_oket.mp3");     // Streaming fra fil
var lyd = new Sound(lydfil);		        // Streaming fra fil
// Alternativ: De to linjene over kan erstattes med:
//    var lyd: Sound = new MinLyd();
// hvis du har lagt filen i Library (File, Import to Library)
// og gitt lyden klassenavnet MinLyd i Linkage i Library
var sc: SoundChannel = lyd.play();
start.addEventListener(MouseEvent.CLICK,startKlikket);   
stopp.addEventListener(MouseEvent.CLICK,stoppKlikket);
function startKlikket(evt: MouseEvent) {
	sc=lyd.play();
}//startKlikket()
function stoppKlikket(evt: MouseEvent) {
	sc.stop();
}//stoppKlikket()

Redigere lyd-klipp:

Video i Flash:

Kunnde bruke Adobe Media Encoder (AME) (Se side 218-219.)

(Se også Bilder, lyd og video om Audacity og AME.)

 

Ferdigheter: