Multimedieutvikling i Flash

Kapittel 8 - Planlegging og utvikling

Stikkord (og noen kommentarer) til

som må kunnes og vil bli gjenstand for vurdering.

Lesestoff, vi kommer mer inn på dette og studerer det grundigere når vi kommer til Systemutvikling i programmeringsboken til våren!

Se også: Kompendium/Systemutvikling !


Læreplanmål:

Begreper:

Hvorfor planlegge:

Faser i systemutvikling: (Sterkt forenklet.)

  1. Planlegge.
  2. Utvikle.
  3. Teste.

Hva skal planlegges:

Hva skal dokumenteres:

Ferdigheter:

Hvordan planlegge?

Foreløpig er det viktig å gjøre det til en vane å lage figurer og tegninger av:

Denne type planlegging må selvfølgelig gjøres før man begynner å lage applikasjonen.