Prøve IT2 - 15.09.2016

Løsningsskisser


Teoridel - Uten hjelpemidler; papir og blyant.

1 Forklar forskjellen på punktgrafikk og vektorgrafikk? Hvorfor er grafikk og tekst i Flash implementert som vektorgrafikk?

Punktgrafikk er bygd opp av pixler, som lagres uavhengig av hverandre.

Ulemper:

Vektorgrafikk lagrer grafiske objekter (streker, figurer,...) som matematiske formler.

Fordeler:

Å implementere tekst som punktgrafikk ville kreve enormt med plass. (nye bilder for hver størrelse, kursiv, fet, osv. istedenfor å bare lagre en formel og skalere og forskyve denne.)

2 Flash publiserer blant annet til filtypene .fla, .swf, .exe og .app. Hva inneholder disse filene?

.fla er redigeringsformat (enkelt å bevege seg i, mye informasjon til utviklingsverktøyet), men uegnet for publisering da det inneholder mer informasjon enn det som trengs for avspilling.

3 Forklar og gi noen eksempler på farvemodeller i grafikk på datamaskiner.

RGB   Red/Green/Blue, farver settes opp som en kombinasjon av rødt, grønt og blått
CMYK   Cyan/Magenta/Yellow/blacK, tilsvarende, men med andre grunnfarver
HSB   Hue/Saturation/Brightness, det vil si Tone/Metning/Lysstyrke

4 Flash-animasjoner og applikasjoner brukes ofte på nettsider, og det er derfor viktig at animasjonene ikke tar for stor plass.
Gi noen eksempler på hva du kan gjøre for å begrense størrelsen på filer som skal overføres.

 • Komprimering (mange forskjellige metoder her...)
 • Reduksjon av kvalitet
 • 5 Hva ligger i begrepet "tween"?

  Bevegelse mellom to tilstander i startbilde og sluttbilde illuderes ved å lage overgangsbilder mellom startbilde og sluttbilde. (KeyFrames/Nøkkelbilder.)

  Mellom = Between -> "tween"

  (I Flash Professional kan man angi start- og sluttbilde og la programmet lage det som skal skje imellom.
  Dette kan også gjøres manuelt, med kode. I tegnefilm tegnet man bildene imellom.)

  6 Hva er et lag (layer) og hva kan de brukes til?

  Grafikk kan lages som en sammensetning av gjennomsiktige lag hvor forskjellige objekter kan ligge på forskjellige lag,
  eksempelvis bakgrunnslag, overskriftslag og visningslag.

  Poenger med lag:

  Forskjellige objekter som beveger seg uavhengig vil eksempelvis også legges på forskjellige lag, gjerne inne i et symbol med egen tidslinje. (MovieClip.)

  7 Hva er forskjellen på shape-objekter og tegningsobjekter?

  Shape-objekter: Strek og fyll blir separate objekter. Figurer deles automatisk opp i adskilte objekter.

  Tegningsobjekter: Strek og fyll samles i et objekt. Figurer deles ikke automatisk opp i deler.

  (Velger mellom disse med knappen Object Drawing.)

  (Går vi inn i et tegningsobjekt, vil også tegningsobjekter fremstå som shape-objekter.)

  8 Hva er en pixel?

  En pixel (dot på skriver) er minste adresserbare del av et bilde. Hver pixel lagres som en farvekode som tolkes som farven pixelen skal ha på skjermen.

  9 Hva betyr begrepet "symbol" i Flash-miljøet og hvorfor bruker vi symboler?

  Symboler er objekter i applikasjonen som lagres i et bibliotek (Library) som en slags "fabrikk" som kan produsere flere objekter på skjermen ut fra samme lagrede beskrivelse.
  Objektorienterte programmeringsspråk (C , C#, Java, ActionScript) kaller man "fabrikken/konstruksjonstegningen" som lagres i biblioteket for klasse og objektene som vises for objekter.
  Flash kaller vi klassen ("fabrikken/konstruksjonstegningen") for Symbol og objektet/objektene som vises for Instanser.

  Vi lage symboler av objekter vi lager hvis:

  Når utviklingsverktøyet lager symboler, lager de masse kode automatisk, som gir symbolet vårt en masse tilleggsfunksjonalitet, som:

  10 Hvilke tre hovedtyper av symboler har vi?

   

 • Motion Clip (Med egen tidslinje og samme funksjonalitet som hoved-scenen.)
 • Button. (Med egen, spesiell tidslinje, som brukes til å animere knappen når den brukes.)
 • Graphic. (Tidslinjen synkronisert med hovedtidslinje. Kan ikke refereres til i kode.)

 • Praktisk del - Med hjelpemidler; datamaskin og lærebok.

  Besvarelser på praktisk del leveres i mappen "Levering av praktisk del av prøven torsdag 15.09.14" i ItsLearning.

  Vi skal lage en slags "simulering" av en powerpoint-serie med Flash.

  Transparentene skal vise noen tekstlinjer og et bilde, omtrent slik: (Du kan godt velge annet innhold.)

  I dette kapitlet vil du lære om:
  • Filformater og komprimering
  • Fargehåndtering
  • digitalkameraet og fotografering
  (Bilde av et kamera)
        (knapp)

  a) Lag 3 transparenter. Skifte til neste transparent skal skje når du trykker en knapp nede i høyre hjørne.

  b) Vi skal lage litt ekstra effekter; tekstlinjene skal komme inn fra vekselvis venstre og høyre side,
  og når tekstlinjene er på plass skal bildet komme inn til slutt.

  Legg gjerne også inn litt stygge fonter og skrikende farger, slik at likheten med en typisk powerpoint-presentasjon blir fullkommen.

   

  Kommentar:

  Lurt å bare ha bare 4 nøkkelrammer; en for hvert punkt og en for kamerabildet.

  Tekstene og kamera kan legges på egne lag i hver sin nøkkelramme utover i tidslinjen.

  Konverter tekstene og kamerabildet til symboler og gå inn i symbolene,
  høyreklikk og lag motion tween på tekstenes og kameraets
  egne tidslinjer!

  Legg inn en stop()-instruksjon i siste frame i tween på eget lag i hvert symbols tidslinje.