CAS - Oversikter - Lenker

H-P Ulven, 26.05.15

Manual: wiki.geogebra.org/en/Manual

Kurs:

Brukergrensesnitt

Verktøy:

Verktøy: Funksjon: Kommando: Engelsk:
Regnut: Forenkler og ekspanderer RegnUt[] Expand[]
Som RegnUt, men numerisk Numerisk[] Numeric[]
Beholder input som det er. - -
Faktoriserer Faktoriser[] Factor[]
Utvider og multipliserer ut RegnUt[] Expand[]
Substitusjon i variabler ByttUt[] Substitute[]
Løser ligninger Løs[], Løsninger[] Solve[]
Som Løs, men numerisk NLøs[], NLøsninger[] NSolve[], Solutions[]
Derivasjon og integrasjon Derivert[], Integral[] Derivate[], Integral[]

Betjening av grensesnitt:

Museklikk Utfører verktøy
Enter Utfører verktøy
ctrl-Enter Numerisk utregning
alt-Enter Beholder uttrykk. (Tilordninger (a:=5) blir gjort uansett!)
   
Klikk på resultatlinje,
mellomromstasten
Kopierer siste resultat fra linjen over
) Kopierer siste resultat fra linjen over i en parentes
= Kopierer siste inntasting fra linjen over

Spesielle tastetrykk:

$ Refererer til linjen over
$n Refererer til linje nummer n
# og #n Som over, men statisk, det vil si at det ikke skjer oppdatering
hvis linjen det refereres til endres.
Alt-2, Alt-3, ... Potenser: 2,3,...
Alt-p, pi π
Ale-e e (Eulers tall)
Alt-a, b, ..., f, ... Gir greske tegn (alfa, beta, ...,fi, ...)
(Alt-Shift-a,b,...,f,... gir store bokstaver)
Alt-o o (Grader)
Alt-r Kvadratrot-symbolet
Alt-u Uendelig -symbolet
Alt-Shift-8 Symbolet for vektorprodukt i GeoGebra:

Alle spesielle tastetrykk i GeoGebra: /wiki.geogebra.org/en/Keyboard_Shortcuts

Kommandoer:

Alle kommandoer: wiki.geogebra.org/en/Category:Commands

Viktig: